Aankoopbegeleiding
De meeste mensen schakelen bij verkoop van een woning een verkopend makelaar om op een professionele manier hun belangen te laten behartigen. In de praktijk is maar al te vaak gebleken dat men als koper niet blindelings op de woorden van de verkopende partij kan afgaan. Echter het kopen van een woning is voor veel mensen geen dagelijks werk, het aankopen van een woning of bedrijfspand gaat vaak gepaard met grote financiële gevolgen.

Deskundige ondersteuning
Het is daarom verstandig om u te laten ondersteunen met mijn deskundigheid. Ik kan het object op allerlei gebied beoordelen, waardoor u vertrouwen kunt scheppen in onder meer de bouwtechnische aspecten, waarnodig dan ook een gespecialiseerde bouwkundige wordt ingeschakeld. Ik kan U een prijsbeoordeling afgeven en u bijstaan bij de onderhandelingen. Daarom is het goed dat u een gespecialiseerde aankoopbegeleider inschakelt, die objectief en onafhankelijk als koper behartigt. Een aankoopbegeleider verdient zichzelf terug en moet voor u het maximale aankoopresultaat behalen. Uiteindelijk vindt u het pand dat u graag wilt aankopen, maar hoe weet u of u aan alles heeft gedacht?

Hoe weet u
of u aan alles
heeft gedacht?

— Hoe is de bouwkundige staat en onderhoudsstaat van het pand?
— Mag er in de directe omgeving in de toekomst worden gebouwd?
— Zo ja, waar, wanneer, wat mag er gebouwd worden en door wie?
— Hoe liggen de werkelijke perceelsgrenzen?
— Zijn er erfdienstbaarheden? of andere juridische restricties?
— Hoe moet ik omgaan met de voorwaarden van de tegenpartij?

Maximale zekerheid
Allemaal zaken, waarbij men toch niet moet vergeten dat de verkopende makelaar de belangen van de verkoper dient te behartigen. Daartegenover heeft men als kopende partij bij het aankopen van een woning evengoed zijn eigen onderzoeksplicht. En als koper moet men maximale zekerheid hebben voordat men daadwerkelijk tot zo’n aankoopbeslissing overgaat. De wettelijke 3 dagen bedenktijd vragen verder om een andere aanpak bij het maken van een koopovereenkomst en het extra waarborgen van de zekerheid voor u als kopende partij ten opzichte van de verkoper. Uw persoonlijke aankoopbegeleider helpt u hierbij.

Oriënterend gesprek
Indien u interesse heeft kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk en oriënterend gesprek, waarin mijn werkwijze en het tarief wordt toegelicht.


Taxatieburo James Mullenders | Achter de Molens 3, 6211 JC Maastricht | T 06-55143990 | info@jamesmullenders.nl